عناوین درسی

دبستان غیردولتی دخترانه نیم رخ تمامی دروس را از پایه اول تا ششم برای این سال تحصیلی به دانش آموزان ارایه می دهد.

شما میتوانید لیست تمامی کلاس هایی که برای دانش آموزان برای هر پایه ارایه می شود را در این صفحه پیدا کنید. برای ثبت نام می توانید به صورت آنلاین یا با مراجعه به مدرسه اقدام فرمایید.

ارتباط با ما

 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • فارسی و قرآن
 • ریاضی
 • قرآن
 • علوم
 • نگارش 
 • روخوانی فارسی
 • املا
 • هدیه های آسمان
 • ریاضی 
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • املا
 • علوم
 • نگارش 
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • ریاضی 
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • نگارش
 • علوم
 • املا
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • نگارش
 • علوم
 • املا
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • املا
 • علوم
 • نگارش
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی